• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde i Herlev 22. maj

Mandag den 22. maj afholdt Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved Vor Frue Kirke i Herlev.

2016 blev indsamlingsmæssigt et godt år, konstaterede formanden med tilfredshed i årsberetningen. Sankt Vincent Grupperne (SVG) fik indsamlet knap 894.000 heraf 79.000 til markedsføring og administration. 343.000 kr. kom fra fonde og Vor Frue og Sankt Antoni menighed gav godt 35.000 kr.

Der blev udbetalt godt 1,1 mio. kr. til projekterne. SVG har nu aftalte forpligtelser på 640.000 kr. årligt. Hertil kommer 163.000 til Child-projektet i Kenya. Bestyrelsen iværksatte fundraising, da det blev nødvendigt at skaffe flere midler til løbende projekter. SVG søgte fonde, ordenssamfund og menigheder; det  afstedkom alene 541.000 kr.

I beretningen fra bestyrelsen konstaterede formanden, Poul Skallerup med tilfredshed, at medlemstallet i 2016 nåede 301 betalende medlemmer efter en større kampagne. SKAT forlanger, at der skal være mindst 300. Kontingentet blev for 2018 fastsat til 50 kr. per år. SVG havde i 2016 i alt 353 bidragydere.

Det revisorgodkendte regnskab for 2016 blev efter en kort gennemgang også  godkendt af årsmødet.

Fomanden Poul Skallerup blev genvalgt uden modkandidat. Per Skallerup og Knud H. Kluge blev valgt som bestyrelsesmedlemmer; Alle tre for to år. Birgitte le Févre og Rafael Marcel Bubandt blev valgt for ét år som suppleanter.

Maria-Leonore Christensen fortalte om et besøg i Uganda og Kenya, hvor hun besøgte vore projektsteder.

Forinden udspandt der sig en debat om en mulig ændring af vedtægterne, så valg til bestyrelsen kunne gøres mere demokratisk. Emnet tages op igen senere.