• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde den 29. maj 2018 – Demokrati

Hvad er det, der er så farligt ved demokrati?

Sankt Vincent Grupperne (SVG) vil i den kommende tid arbejde mod at blive til en fuld demokratisk humanitær organisation, hvor det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen. Det var i hvert fald flere bestyrelsesmedlemmers ønske, fremgik det af den livlige årsmødedebat 24. maj i Herlev.

Formanden, Poul Skallerup ønskede under eventuelt at få nogle synspunkter frem omkring en anderledes måde at drive organisationen på. Poul Erik Magnussen havde i en e-mail til Poul Skallerup for et år siden skrevet: ”Jeg har netop betalt kontingent og nok en gang læst vedtægterne for jeres lille forening. Og nok en gang undrer jeg mig over, at vi i Den katolske Kirke er så bange for demokrati, at flere foreninger (de fleste formentlig) ikke har en demokratisk opbygning, herunder Sankt Vincent Grupperne. Hvad er det, der er så farligt ved demokrati?

Debatten på årsmødet viste da også, at der er forskellige holdninger hertil også i bestyrelsen.
Ideen er, at alle medlemmer, der har betalet kontingent, har stemmeret. Herved vil de også få et større ansvar og de vil blive knyttet tættere til SVG, og det vil gøre de nemmere at få flere lokalgrupper. Som det er nu, udpeger Pastoralrådet et bestyrelsesmedlem. Der var positiv stemning for at bibeholde dette.
Et spørgsmål der skal besvares, er, hvordan vi sikrer os foreningen forbliver en katolsk organisation.

Ud over bestyrelsen på syv medlemmer og to suppleanter deltog også enkelte fremmødte medlemmer og gæster i debatten.