• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Årsmøde den 29. maj 2018 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning ved formanden

Vi fik indsamlet godt én mio. kr. og det gode resultat skyldes flere ekstraordinære bidrag fra bl.a. Justesens Fond på 180.000 kr. Fonden af 17-12-1981 donerede 40.000 kr. og Sankt Joseph Søstrene donerede 100.000 kr. til køkkenudstyr i Brasilien; Vor Frue menighed i Herlev og Sankt Antoni menighed i Brønshøj donerede knapt 32.000 kr.

SVG udbetalte godt én mio. kr. til projekterne heraf 170.000 kr. til engangsprojekter.
De aftalte forpligtelser til løbende projekter er på ca. 648.000 kr., hvortil kommer 163.000 kr. til Child-projektet, fremgik det videre af formandens beretning.

Fundraising gav et rigtig godt resultat, således at vi alene fra fonde, ordenssamfund og menigheder modtog knapt 597.000 kr. – over halvdelen af årets samlede bidrag.

SVG havde i 2017 i alt 346 bidragydere, hvoraf de 202 bidrog med kr. 200 eller mere. Ved udgangen af 2017 havde vi 15 kontrakter. Den samlede aftalte ydelse på de 15 kontrakter er kr. 66.300 årligt. Ved årets udgang var der 64 bidragydere tilmeldt PBS med et samlet årligt bidrag på kr. 113.700.

Efter beretningen afgav kasserer Stig Gelslev beretning om regnskabet. I 2017 var der indsamlet 974.000 kr. mod 814.000 kr. året før.
Bidrag til markedsføring og administration var i alt på godt 80.000 kr., hvor af kontingentet udgjorde 15.950 kr. og Kulturstyrelsen bidrog med 59.000 kr. Øremærkede bidrag var på 5.000 kr. Markedsføring, dvs. pjece og hjemmeside kostede 50.000 kr.

Formuen er 2,448 mio. kr. – et beløb der indkommet som arv for nogle år tilbage. Beretningen om regnskabet blev vedtaget. Herefter blev kontingentet for 2019 fastsat til 50 kr.

Kasserer Stig Gelslev og Melissa Loldrup blev begge valgt til bestyrelsen for de næste to år. Som suppleanter blev Birgitte le Fevre og Erik Bubandt valgt for ét år.

Forud for selve årsmødet fortalte Maria-Leonore Christensen, Amager medrivende om Mother & Child Foundation i Kerala i Indien, som hun besøgte i begyndelsen af året. Sammen med de viste billeder fik årsmødedeltagerne et levende indblik i hjemmet for forladte mødre og børn, som tilbydes uddannelse, mad, husly og tøj.

Maria-Leonore Christensen fra Skt. Annæ Menighed, Amager får penge ind ved at give supermarkeders overskudsmad væk mod en frivillig donation til børnehjemmet. Maria-Leonore har med sin gruppe de seneste år indsamlet omkring en halv mio. kr.