• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Status for kampagne vedr. støtte til børnehjem i Vietnam

I sidste pjece skrev vi om projektet ’MONG THO ORPHANAGE’S HOUSE’, hvor Fader Nguyen Duc Thien har grundlagt et børnehjem, der tager sig af forældreløse børn. Projektet blev også omtalt i indstik til Katolsk Orientering og i flyers på vietnamesisk. Den nye SVG-repræsentant Peter Ha Thoai Nguyen har gjort et stort arbejde for at kontakte herboende vietnamesere. Det har medført, […]

Nyt projekt i Guatemala

I et af de hårdest belastede slumkvarterer i Guatemala By, kvarteret “El Limón” i hovedstadens zone 18, driver de dominikanske missionssøstre af rosenkransen et hjem for helt unge kvinder. Pigerne kommer fra fattige og udsatte indianske familier fra de fattigste egne i Guatemala og får ved at bo hos søstrene i hovedstaden muligheden for at gå i mellemskole og tage […]

Betænk vores arbejde ved testamentering af arv

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har et samarbejde med Dokument 24, som gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også selv, om din arv skal øremærkes […]

Regnskab for 2021

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 1.000.797 til vores projekter.  Vi fik indsamlet 1.144.299 kroner heraf 92.605 kr. til markedsføring og administration. Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvor tilskud alene går til vores driftsomkostninger). Det glæder os, at bidrag […]

Generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 14

Lørdag den 7. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen ved kirken i Herlev. På mødet er der følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning fra bestyrelsen Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen Indkomne forslag Orientering om planlagte aktiviteter Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 […]