• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam IV: Støtte til nyt projekt i Vietnam

I 2013 blev Fr. Nguyen Duc Thien klar over, at der var mange aborterede fostre i hans område. Han bad nogle frivillige om at gå til hospitalerne og klinikkerne for at indsamle og begrave de aborterede fostre. Indtil videre er mere end ti tusinde aborterede babyer blevet begravet af Fr. Thien og denne gruppe.

Samtidig var der nyfødte babyer som blev forladt af deres mødre. Fr. Thien og de frivillige har taget imod disse børn og tager sig af dem. I øjeblikket er der 23 forældreløse børn fra 2 måneder til 9 år.

Fader Nguyen Duc Thien har senere grundlagt børnehjemmet ’MONG THO ORPHANAGE’S HOUSE’ med det formål:

  • At hjælpe gravide unge kvinder i nød
  • At adoptere og passe forældreløse børn
  • At begrave aborterede fostre

Der står en lille organisation bag børnehjemmet, som ikke har en stabil økonomi. Indtægterne kommer fra fader Thiens egne penge, og fra donationer fra venner og velgørere. Blandt støtterne er organisationen ’ Following in Mother Teresa’s footsteps’, der bidrager med 10.000 USD om året.

I Danmark er børnehjemmet blevet støttet af en gruppe herboende vietnamesere. Det er sket på initiativ af pater Peter Nguyen Duc Tri, Vor Frue Kirke i Århus. Han er bror til Paul Nguyen Duc Thien.

Da der er et stort behov for hjælp til de forældreløse børn ønsker Fr. Nguyen Duc Thien at bygge et nyt børnehjem med plads til 40 børn. Byggeriet, der allerede er påbegyndt for lånte penge, vil blive en tre etagers bygning med 14 værelser på hver 24 m2.

Der er indgået en aftale med Søstrene i Det guddommelige forsyns kongregation, om at søstrene bliver ansvarlige for driften af børnehjemmet. De vil også komme til at bo der, og være ansvarlige for børneopdragelsen.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har modtaget en ansøgning fra børnehjemmet, hvor de søger om støtte på 10.000 USD om året til driften af børnehjemmet og et engangsbeløb på 40.000 USD som hjælp til byggeprojektet. Udgifterne til de forældreløse børn er omkring 4.000 USD om måneden. Dette beløb dækker mad og drikkevarer, tøj, medicin og løn til medarbejdere.

I første omgang vil SVG gennemføre en kampagne for at samle penge til byggeprojektet. Kampagnen vil omfatte indstik i dette nummer af Katolsk Orientering, indsamling blandt SVG’s bidragydere og ansøgning om fondsmidler. Som et ekstra incitament til at støtte projektet, vil SVG fordoble de øremærkede bidrag blandt “almindelige” bidragsydere op til 50.000 Kr. (dvs. minus evt. fonds/virksomheds bidrag)

Kampagnen løber frem til 1. april 2022.

Peter Ha Thoai Ngü har indvilliget i at være SVG’s repræsentant.  Han vil varetage kontakten til Fr. Nguyen Duc Thien og til herboende vietnamesere.

Du kan støtte byggeprojektet ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ”Børnehjem”.