• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam III: Medicinsk behandling af etniske minoriteter i Dong Dai området

Rapport fra fader Benedict le Huy My ofm, Provincia S. Francisci in Vietnam, Nha Trang / Vietnam

SVG har modtaget en årsrapport fra fader Benedict, hvori han rapporterer, at missionscenteret igennem 2013-2014 modtog ca. 9.100 etniske minoriteter. Disse mennesker kommer fra de nær- liggende fattige landsbyer og fra de omkringliggende bjergområder. Person- erne kommer til missionscenteret, da de er fattige og ikke har penge til at betale for de behandlinger de behøver. Den årlige indtægt for disse mennesker er ca.45USD (ca. 270 kr.).

I det omfang missionscenteret ikke har kompetencer til at hjælpe den enkelte, så sender de personen videre til et hospital og bidrager til betalingen for denne behandling med en del af de midler de løbende modtager fra SVG.

Missionscenteret virker i et område, hvor de kommunistiske myndigheder gør deres til, at centerets humanitære hjælpearbejde bliver besværliggjort. Hertil kommer udfordringen med, at prisen for den nødvendige medicin til stadighed er genstand for prisstigninger. De kommunistiske myndigheder har for nylig krævet, at missionscenteret skal nedlæg- ges i det nuværende område og krævet at det flyttes til et fjernere område oppe i bjergene, men fader Benedict fortæller, at centerets medicinske hjælpeprogram vil fortsætte uformindsket i tiden fremover.

Medicin-dong-dai