• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam II: Børnehjemsbørn får nyt hjem

SVG har siden 2006 støttet et børnehjem for handicappede børn i Ba Ria i Vietnam (ca. 120 km fra Ho Chi Minh City) drevet af ’The Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Ba Ria’.

Børnehjemmet i Ba Ria huser pt. 32 retarderede børn. Det er bl.a. børn der er døve, stumme eller har haft polio. Børnehjemmet indeholder opholdsrum, soverum, skolelokale, toilet og køkken. Børnenes forældre er fattige, og kan derfor ikke betale for ophold på børnehjemmet. Derfor er man helt afhængig af tilskud udefra.

Søstrene, der driver børnehjemmet, ønsker at bygge en ny bygning på ca. 396 m² på samme grund som den oprindelige bygning. Bygningen skal huse 20 handicappede drenge (i dag er der kun plads til ca. 10 drenge). Se tegning over bygningen.

Projektet skal løbe over 6-12 måneder. Budgettet for den nye bygning er ca. 47.559 US dollar. SVG har givet tilsagn om at støtte projektet med 30.000 USD (ca. 180.000 kr.). Søstrene har yderligere fået tilsagn om 10.000 USD fra Conrad N. Hilton Fund for Sisters, Californien.

SVG har foreløbig én sponsor, der har doneret kr. 50.000 til projektet. Vi har også ansøgt forskellige fonde og institutioner om støtte.

Det er vores ønske at etablere en lokalgruppe, der vil påtage sig at støtte projektet. Der vil være behov for støtte både til selve byggeprojektet, og senere til driften af børnehjemmet. SVG har i forvejen 3 lokalgrupper, der støtter andre projekter.