• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Ungarn: Ny kontrakt med Norbertiner-søstrene i Ungarn

Sankt Vincent Grupperne har netop indgået en ny to-årig kontrakt med Norbertiner søstrene i Ungarn med en årlig støtte på kr. 50.000. Pengene går til mad og skolematerialer til børnene.

Norbertiner søstrene i Ungarn oprettede i 1993 et dagcenter for 27 zigøjnerbørn mellem 5 og 15 år. På centeret kan børnene få mad, tøj, fodtøj, skolematerialer og ikke mindst omsorg. I dag er der 60 børn tilknyttet centeret. Centeret drives primært ved hjælp af støtte fra velgørende foreninger.

Søstrene fortæller, at de også yder hjælp til de fattige familier, med f.eks. mad, brændsel og uforudsete udgifter. Hvert år afholder søstrene en sommerlejr for børnene og deres forældre.

Udgiften til mad (tre måltider) udgør to Euro om dagen pr. barn. Udgiften til bespisning af 60 børn i 200 dage løber altså op på 24.000 Euro.

Udover mad og tøj arrangerer søstrene også musik- og danseundervisning for børnene. Der er også blevet ansat en socialmedarbejder der hjælper børnene med sociale problemer, personlig hygiejne etc.

Hjælp os med et bidrag på giro 3347-1097164. Husk at mærke indbetalingen med ’Ungarn’