• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Ungarn: Dagcentret i Ungarn

I sin seneste ansøgning om støtte fra Sankt Vincent Grupperne skriver Sr. Katalin om søstrenes arbejde:

Vi startede i 1993 et ​​program i to niveauer – støtte og omsorg for familier samt drift af en daginstitution i kælderen i vores hus. Det begyndte med 27 børn i alderen fra 5 til 14 år som var forældreløse eller fra ødelagte, dysfunktionelle hjem. Vi sørgede for: måltider, tøj, fodtøj og kristent eksempel og viste, at der var en bedre måde at leve på – af kærlighed. Vi tog børnene, fordi de var fattige uden at tage hensyn til deres trossamfund.

I år er der stadig 55-60 børn i Centret. Vores program indeholder stadig tøj og fodtøj, og vi er stadigvæk drevet af kærlighed. Vi giver børnene personlig hjælp til skolearbejde, leveret af 4 lærere, og vi ansætter en socialrådgiver og en psykolog til at hjælpe med personlig hygiejne, sociale og samfundsmæssige problemer (bevidsthed og adfærdstræning). Centralt i dette program er religionsundervisning og forberedelse til dåb, første nadver og konfirmation.

Fra 2010 har vi organiseret 2 musikgrupper. Den ene gruppe arbejder med hjælp fra en musikterapeut, så de får musikterapi, den anden gruppe arbejder med en lærer, der er folkemusiker. Udover det har vi arrangeret dansegruppen for børnene. En sigøjnerdame lærer børnene at danse i daginstitutionen.

Men det er ikke nok at hjælpe de fattige familiers børn, for i de fleste tilfælde er hele familien socialt udsatte. Mens vi hjælper børnene, er vi nødt til at se på hele familien og også hjælpe dem. Det betyder, at vi skal hjælpe dem med at få en bekvem bolig. Vi skal hjælpe dem med at overleve vinteren, når de ikke har nogen indtægt, fordi de ikke kan få et vinterjob. Vi skal også hjælpe dem hver weekend med madpakker, brændsel, og med at betale deres regninger.

Den ungarske regering finansierer kun delvist (30%) driften af ​​dagcentret, som hovedsageligt drives af tilskud og fundraising. I de sidste par år var det SVG, der havde givet os den mest regelmæssige assistance. Uden deres hjælp ville det have været meget meget svært at drive centret.

Sankt Vincent Grupperne støtter dagcenteret med ca. 60.000 kr. årligt, der dækker en del af omkostningerne ved at give børnene tre daglige måltider.

Du kan støtte dagcenteret ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen ’Ungarn’.

Seneste nyt:

DUK har på sit årsmøde i november måned valgt projektet i Ungarn, som det man vil besøge i sommeren 2024, med henblik på at udføre kariativt arbejde, f.eks. i form af bistand til børnenes lektier (matematik og engelsk/tysk), madlavning, fritidslege og/eller måske i form af at hjælpe til med at passe de ældre på et plejehjem.

DUK forventer, at besøget vil ske i form af to sammensatte hold á 10-15 DUK´ere på skift i en periode af ca. 2 uger.