• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Uganda II: Rapport for skoleprojekt i Uganda

Joseph Aonu Okiror, der er ansvarlig for vores projekt i Uganda har sendt os en årsrapport, som vi her bringer uddrag af.

Vi er dybt taknemmelige for Sankt Vincent Gruppernes (SVG) støtte, som har givet vores børn adgang til den nødvendige uddannelse.

Projektbaggrund

Siden 2014 har SVG støttet uddannelsen af ​​de mest sårbare i Uganda, især børn, der tilhører Emmaus kommunitetet (Emmaus Centre Katikamu).

Uganda er et udviklingsland, hvor en stor del af befolkningen lever under en dollar om dagen eller fra hånd til mund økonomi. Vi som land har gennemgået meget udfordrende situationer, herunder på grund af: Krig, HIV / AIDS, ynkelig fattigdom der ofte fører til, at børn falder ud af skolen. Nu er der kommet endnu en udfordring fra COVID-19 VIRUS. Vi tror helt sikkert, at det vil efterlade os i en mere ødelæggende tilstand end tidligere økonomisk, socialt, sundhedsmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Kriterier for valg af børn:

Fra projektets begyndelse i 2014 har vi først og fremmest udvalgt børn, ud fra følgende kriterium:

  1. Forældreløse børn: børn, der mistede begge forældre til HIV / AIDS
  2. Delvis forældreløse børn – hvilket betyder, at kun en forælder er i live eller børn af enlige mødre.
  3. Børn med begge forældre i live, men som ikke er i stand til at sørge for uddannelsen af ​​disse børn på grund af fattigdom eller på grund af et stort antal pårørende.
  4. Børn, der droppede ud af skolen og havde brug for basale erhvervsmæssige færdigheder, får tilbudt erhvervsuddannelse på op til 2 år.
  5. Ethvert andet trængende barn, der måske ikke falder inden for nogen kategori ovenfor.

Forældresituation

Alle børnene på vores liste kommer fra meget vanskelige økonomiske forhold og ville ikke have fået adgang til kvalitetsuddannelse, hvis SVG ikke havde støttet os. Vi er yderst taknemmelige for at SVG hjælper os med at forbedre de trængende børns liv.

Projektaktiviteter

Med donationer modtaget fra SVG betales skolepenge for mellem 25 og 30 børn hvert år i en periode på to år.

Der er fire kategorier af studerende:

  1. Børn, der går i folkeskolen eller grundskolen fra børnehave til syvende klasse, som er den sidste klasse, før de går i mellemskolen eller på gymnasiet.
  2. Børn, der studerer i mellemskolen og på gymnasiet.
  3. Børn, der ikke kunne få adgang til gymnasial uddannelse, er indskrevet på erhvervsskoler for at få praktiske færdigheder til at overleve.
  4. Børn, der studerer ved læreranstalter; følger kurser efter deres valg som sygepleje, tandmedicin, hotelstyring og catering tjenester, børnehaveundervisning og undervisning generelt.
  5. Børn, der studerer på universitetsniveau og følger forskellige uddannelser.

Betaling af skolepenge

Hvert år er opdelt i tre terminer for folkeskoler, erhvervsuddannelser og gymnasier.

Det betyder, at vi primært betaler skolepenge i løbet af den første uge i februar, sidste uge i maj og første uge i september.

For dem på universitetet betaler vi kun deres gebyrer i januar og september.

Besøg

Vi besøger skolerne to gange om året og bruger venner eller værger til at gennemføre andre nødvendige besøg, når det anses for nødvendigt.

Donationerne fra SVG går alene til skolepenge. Resten overlades til andre mennesker med god vilje og værger (i nogle tilfælde) for børnene.

Udfordringer:

De midler vi modtager fra SVG, kan kun betale fuld undervisning for ca. 10 studerende. Vi har imidlertid forsøgt at hjælpe 25 studerende. Det betyder, at vi betaler halvdelen af ​​omkostningerne for de 25 studerende, vi tilmelder hvert år. De gennemsnitlige skoleomkostninger pr. barn svarer til $ 200 pr. termin – i alt $ 600 om året.

Vi forsøger at støtte så mange trængende børn som muligt ved at give delvis dækning af omkostningerne, og tilskynder de studerende til at tjene de resterende penge hovedsagelig gennem arbejde i løbet af deres ferie. Kvinder arbejder i andre menneskers haver / afgrøder, og så gør drengene også en ekstra indkomst for at supplere det, SVG giver. Undertiden beder vi de overlevende værger om at bidrage med nogle penge til at imødekomme bøger og andre logistiske behov.

Du kan støtte projektet ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379. Mærk indbetalingen Uganda II.