• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sankt Vincent Grupperne har stadig brug for medlemmer!

Sankt Vincent Grupperne har stadig brug for medlemmer!

I 2015 fik vi 320 kontingentbetalende medlemmer. Det er vi rigtig glade for, da det er af stor betydning for os, at vi har en trofast skare af bidragydere, som sikrer, at fattige og udsatte mennesker får det mærkbart bedre gennem vort humani-tære hjælpearbejde.

Som velgørende forening, der er godkendt af SKAT, skal vi på forlangende kunne dokumentere, at vi har mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.

For dig, der endnu ikke er medlem, vil vi opfordre til medlemskab. Kontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales sammen med et eventuelt bidrag. For dig, der allerede blev medlem i 2015, beder vi om, at medlemskontingentet snarest indbetales evt. sammen med et bidrag.

Som medlem modtager du vor kvartalspjece og har mulighed for at deltage i én af vore lokalgrupper og herved få indflydelse på vores årsmøde. Du har også mulighed for at hjælpe med til etablering af en ny lokalgruppe i dit lokalområde, der kan arbejde for støtte til ét af Sankt Vincent Gruppernes mange projekter.

Vi håber, at vi også i år med din hjælp, kan nå op på de 300 kontingentbetalende medlemmer. På forhånd tak!