• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nøgletal og kommentarer til regnskab for 2016

2016 blev et rigtig godt år. Vi udbetalte i alt kr. 1.111.870 til vore projekter, heraf kr. 37.858 til engangs projekter.

Vi fik indsamlet 893.741 kroner heraf 79.373 kr. til markedsføring og administration. Det flotte resultat skyldes bl.a. flere store donationer fra fonde, tilskud fra Kulturstyrelsen til driftsomkostninger og bidrag fra flere menigheder og ordenshuse. Tusind tak for jeres bidrag!  Vi bringer her nøgletallene for indtægter og udgifter de sidste fire år. Regnskabet er afleveret til revision hos vores revisor.