• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2015

Kære læser,

Så går året atter på hæld. Et år, hvor der i verden har været ufatteligt mange flygtninge, og hvor vi også i Danmark har set en stor tilstrømning af mennesker der søger asyl. Desværre også et år med massive nedskæringer i Danmarks ulandshjælp. Det er derfor vigtigt, at vi selv påtager os ansvaret for at hjælpe dem der trænger mest.

Vi bringer i dette nummer nyt om vore projekter i Uganda og Peru, og om engangsprojekter i Tanzania og Liberia.

Bestyrelsen har for nylig afsat en pulje, der skal anvendes til ekstraordinære engangsprojekter. Her i efteråret har vi givet støtte til indkøb af motorcykel der skal anvendes til udbringning af lægehjælp i Liberia og støtte til en 2-årig ’high school’ uddannelse for tre unger kvinder i Tanzania.

Vi vil gerne rette en kæmpe tak til de mange, der i årets løb, har sluttet op om vores medlemskampagne. Vi er nu tæt på 320 medlemmer. Det er vi meget taknemmelige for, og det betyder Sankt Vincent Grupperne nu opfylder SKAT’s nuværende krav til antallet af kontingentbetalende medlemmer for at blive godkendt som en skattefradragsberettiget organisation.

Vi håber, at alle vore trofaste bidragydere igen vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en ”julegave”. Gaverne vil gå direkte som støtte til projekterne.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke for alle bidrag, store som små, som vi har modtaget i årets løb og ønsker alle vore bidragydere en rigtig Glædelig Jul og et Velsignet Nytår.

Bestyrelsen