• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2013

Kære læser,

Så nærmer vi os atter juletid og årets afslutning. Det har været et begivenhedsrigt år for både Sankt Vincent Grupperne og vores støttemodtagere. Her i efteråret afsluttede vi det store byggeprojekt i Ba Ria, Vietnam som blev påbegyndt i efteråret 2012. Det har været muligt for os at gennemføre så stort et projekt på grund af jeres store støtte. Se nærmere omtale i pjecen.

I år når vi også en rekord i udbetaling af støtte, idet vi udover de løbende aftaler har udbetalt støtte til byggeprojektet i Vietnam og vil udbetale støtte til engangsprojekterne inden årets udgang.

Som det fremgår af denne pjece har vi fra nogle af vore projektsteder modtaget ansøgning om støtte til ekstraordinære engangsprojekter. Vi har takket være jeres gavmilde støtte, været i den heldige situation, at kunne godkende disse projekter. Det drejer sig en støtte til Sydafrika, hvor Sr. Maria Corda bad om seks computere, en printer og en skanner. I Vietnam blev der også penge til inventar og tekniske hjælpemidler til det nybyggede børnehjem. Sr. Alta Emile i Haiti får nye toiletter til plejehjemmet i stedet for de ødelagte ved jordskælvet for nogle år tilbage. Ligeledes i Haiti har Fr. Wismick fået bevilget penge til at bygget et nyt drikkevandsystem.

Vi videresender hermed mange takkehilsner til jer alle for jeres støtte fra vore kontaktpersoner for projekterne.

Vi håber, at alle vore trofaste bidragydere vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en ‘julegave’. Gaverne vil gå ubeskåret til projekterne. Vi vil gerne takke for alle bidrag, store som små, som vi har modtaget i årets løb og ønsker alle vore bidragydere en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Bestyrelsen