• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2022

Først en status på økonomien. Indsamlingen i de først fem måneder er gået rigtig godt, og vi har pr. 31. maj modtaget ca. kr. 430.000. Det er et meget fint resultat, som betyder rigtig meget for de projekter vi støtter. Tak for jeres bidrag.

Kampagnen til fordel for bygning af et børnehjem i Vietnam er gået over al forventning. Der er blevet indsamlet 187.008 kr. Hertil kommer 50.000 kr. fra Sankt Vincent Gruppernes midler. Vi har således i alt overført i alt 237.008 kr. til Paul Nguyen Duc Thien, der er leder af børnehjemmet.

I dette nummer kan du læse uddrag af en årsrapport fra vores skoleprojekt i Uganda, nyt fra vores støtte til mad og medicinsk hjælp til minoritetsbefolkning i Vietnam og en omtale af det arbejde der udføres i CHILD projektet i Kenya.

Du kan også læse en omtale af vores generalforsamling. Vi kan byde Hans Pedersen og Caroline Loldrup velkommen i bestyrelsen. Vi fik vedtaget vedtægtsændringer, der gør det muligt at have mellem 2-7 suppleanter. Mette Gade blev genvalgt som suppleant, og Melissa Loldrup og Bo Johansson blev valgt som nye suppleanter.

Vi har fået oplyst, at byggeriet af en hønsefarm på Haiti er i fuld gang. Formålet med projektet er at levere mad til hjemmet for ældre kvinder (Haiti II), og at bidrage med en indtægt til plejehjemmet ved salg af æg.

I ønskes alle en god sommer.

Bestyrelsen