• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2018

Tak for jeres støtte i første halvdel af 2018. Ved udgangen af maj havde vi indsamlet 294.805 kr.

Det er meget vigtigt for os, at vi har en stabil støttekreds. Det giver os mulighed for at hjælpe vores projekter med faste donationer – og det er nødvendigt, hvis man skal sikre en kontinuerlig undervisning af fattige børn eller handicappede.

Vi har nu udsendt e-mail eller almindelig brev til alle de af vore medlemmer, der pr. 1. juni endnu ikke havde betalt kontingent. Der er heldigvis mange, der allerede har reageret på denne henvendelse. Vi håber, at de resterende medlemmer også husker indbetalingen. Det indebærer en stor tidskrævende indsats for bestyrelsen, manuelt at kontrollere, hvorvidt sidste års kontingentbeta-ling af det enkelte medlem er blevet fornyet. Det vil derfor være en stor lettelse, såfremt det enkelte medlem tilmelder sig denne betaling via PBS. Blanket herfor kan udfyldes på SVG’s hjemmeside eller via blanketten i pjecen.

Vi bringer i dette nummer en besøgsrapport fra Mother & Child Foundation i Indien, omtale af vores årsmøde og diskussionen vedr. demokratiske valg til bestyrelsen.

Den nye persondatalovgivning er nu trådt i kraft. Du kan læse Sankt Vincent Gruppernes Persondatapolitik på vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på kontakt@vincentgrupperne.dk

Vi ønsker alle vore læsere en god sommer.

Bestyrelsen