• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2019

Først en stor tak for jeres støtte i 2018, som har været en kæmpe håndsrækning til vore projekter. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet.

I april måned kan vores forening fejre 60-års jubilæum. I den anledning bringer vi en artikel om foreningens start og de første års arbejde.

I dette nummer kan du også læse nyt fra vores projekt i Khanh Vinh distriktet, Vietnam. Bemærk også indkaldelsen til vores Årsmøde. Vi håber mange af vore medlemmer vil deltage.

Bestyrelsen har i flere år arbejdet med at demokratisere foreningen. Det har nu resulteret i nye vedtægter, der fastslår, at alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, er stemmeberettiget. Du kan se vedtægterne på vores hjemmeside.

Bestyrelsens årlige heldagsmøde blev afholdt den 16. februar, hvor vi arbejdede med den langsigtede planlægning af vores aktiviteter.

I forbindelse med fastetiden og påsketiden 2019 skriver biskoppen: ”Faste, bøn og åndelig fordybelse er vigtige elementer i fastetiden. Vor fordybelse i troen skal dog altid være ledsaget af vilje til håndgribelige udtryk for næstekærlighed. Derfor er der til fastetiden også knyttet en formaning til at give et konkret bidrag til nødlidende.”

Med de ord håber vi på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen