• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2019

Velkommen tilbage fra en forhåbentligt rigtig god sommer.

I dette nummer kan du læse nyt fra vores skoleprojekt for fattige børn i Manipur, Indien og fra vores projekt for forældreløse børn på Haiti. Der er også en kort omtale af en speciel donation til Mother&Child projektet, og endelig er der ønsker fra en del af vore projekter om hjælp til engangsprojekter.

Det går fremad med kontingentindbetalingen, men vi mangler dog stadig en del for at nå op på de 300 kontingentbetalende medlemmer. Vi håber alle husker at indbetale kontingent.

Nets har ændret i proceduren for at oprette betalingsaftaler. Det betyder, at vi ikke mere kan oprette aftalen hos Nets, når vi modtager besked om, at et medlem ønsker at betale via betalingsservice. Formularen på vores hjemmeside og i pjecen er derfor ændret.

Vi kommer gerne rundt og fortæller om vores arbejde. Den 6. oktober skal vi til kirkekaffe i Nykøbing Falster.

I længere tid har vi haft problemer med kontakten til vort projekt i Brasilien og i Sydsudan, og kontrakterne er udløbet. Vi udbetaler derfor ingen støtte før kontakten er retableret, og der er underskrevet nye kontrakter. Øremærkede beløb til disse projekter vil derfor indtil videre blive fordelt mellem de øvrige projekter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til vore projekter, og ønsker alle et godt efterår.

Bestyrelsen