• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2017

Kære læser,

Velkommen tilbage fra en forhåbentligt rigtig god sommer. Sankt Vincent Grupperne støtter mange projekter, der kommer fattige og udsatte børn til gode.

I dette nummer bringer vi nyt fra vore projekter i Haiti og i Vietnam, Kenya og Sydsudan. Det er altid opmuntrende at modtage information om, hvordan vores støtte i høj grad gør en forskel for de mest udsatte.
Vi rettede en forespørgsel til fr. Wismick, CESSA projektet for at høre om den voldsomme orkan Irma havde ramt projektstedet. Det var heldigvis ikke tilfældet. I 2016 ødelagde en orkan store dele af landet og dele af projektstedet.

Den 28. maj præsenterede vi vores arbejde ved kirkekaffen i Åkirkeby. Vi kommer gerne ud til andre sogne og informerer om vores arbejde.

Ved udgangen af august havde vi indsamlet kr. 481.522. Det er et fint resultat, som vi er meget taknemmelige for.
I samme periode har vi udbetalt kr. 385.558 til projekterne. Overskuddet på de knapt 100.000 bruges til de næste udbetalinger.
Vi har endnu to udbetalinger til projekterne, nemlig ultimo september og ultimo december. Vi arbejder derfor målrettet med fundraising, så der også er penge i kassen til disse udbetalinger.

Vi håber på jeres fortsatte støtte til projekterne.

Bestyrelsen