• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2015

Kære læser,

I dette nummer kan du læse mere, om hvordan vores støtte gavner handicappede, børn og ældre i Vietnam, Sydsudan og Haiti.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har igen i år fået et driftstilskud fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til landsdækkende almennyttige organisationer. Tilskuddet er på kr. 69.696,28. Tilskuddet skal anvendes til vore driftsomkostninger, hvor især trykning og forsendelse af pjecen vejer tungt. Tilskuddet er med til at sikre, at jeres støtte går ubeskåret videre til vore projekter.

Medlemskampagnen har nu løbet i et halvt år, og vi er meget tæt på 300 medlemmer. For at være på den sikre side er det vores mål at nå op på mindst 330 kontingentbetalende medlemmer. En stor tak til alle der allerede har indmeldt sig. Måske har I venner og bekendte der også vil støtte os?

SVG var søndag den 30. august inviteret til kirkekaffe i Slagelse, hvor vi fik mulighed for at præsentere vores arbejde. Der var pæn tilslutning til kirkekaffen og en del kommentarer og spørgsmål. Der var stor sympati for vores arbejde, og vi tog derfra med navne på en del nye medlemmer. Vi planlægger besøg i andre menigheder i efteråret.

Vi har i første halvår udbetalt ca. kr. 396.000 til vore projekter, og forventer at udbetale et tilsvarende beløb i sidste halvår. Det kræver selvfølgeligt, at I fortsætter jeres støtte, så vi har penge nok i kassen.

På forhånd tak for jeres støtte.