• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Den nye Persondatalovgivning

Den 25. maj 2018 træder den nye persondatalovgivning i kraft i EU’s medlemsstater. Loven skal sikre at personoplysninger håndteres på en forsvarlig måde.

Sankt Vincent Grupperne udarbejder en persondatapolitik, som vil blive publiceret på vores hjemmeside snarest. Her vil du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan de anvendes og hvor længe vi gemmer dem.

Vi har endvidere udarbejdet en intern instruktion vedrørende beskyttelse af personoplysninger