• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sankt Vincent Grupperne har 60-års jubilæum

I april måned 1959 blev Sankt Vincent Grupperne stiftet under navnet ’Sankt Vincent Gilderne’.

Baggrunden var en artikel i Katolsk Orientering, hvor journalist Inger Lauridsen skrev en artikel med titlen ’Om at blive mæt …eller ikke at blive det’.

I Birkerød drøftede medlemmer af menigheden artiklen med Pastor Gommans, og resultatet blev en invitation til et stiftende gildemøde. Tirsdag den 28. april 1959 blev det første gilde stiftet af Pastor Gommans og familien Loldrup, og der blev fastsat følgende opbygning, formål og arbejdsmetode:

Opbygning: Gilder på ca. 15 personer med en gildeleder

Formål:

  1. Bekæmpelse af sult og nød
  2. Interesse for missionsstederne og deres arbejde

Arbejdsmetode:

  1. Det enkelte medlem eller den enkelte familie lægger i en dertil opstillet Sankt Vincents sparebøsse, hvad man sparer ved personlige opofringer, nedsat forbrug etc. Ved gildemøder, der afholdes fire gange om året, tømmes bøsserne i en pulje, og det samlede beløb indsættes på gildernes postkonto (passive medlemmer og medlemmernes venner kan få udleveret girokort for direkte indbetaling til postkontoen).
  2. Ved gildemøderne uddybes kontakten med missionsområderne ved foredrag, billeder, film og rapporter.
  3. Gennem Sankt Vincents Kongregationens eller andre kongregationers missionssteder formidler gildemesteren hjælpen på den billigste administrative måde.

Der blev meget hurtigt startet gilder i Lyngby, Hørsholm, Hillerød og Helsingør. Kort derefter kom også Fredericia, Ordrup, Nørrebro, Roskilde og Køge til.’

De første projekter blev fundet ved at kontakte nogle af de områder, hvor Sankt Vincents Kongregationen havde missionssteder.

I pjece nr. 25 fra september 1968, som dengang bestod af 2 A4 sider, kan man læse breve fra projekter i Congo, Brasilien, Indien, Ethiopien og Vietnam.

I pjece nr. 38 fra 1972 kan man læse, at hvis man dengang ønskede fradrag, skulle pengene sendes til Katolsk Bispekontor eller Caritas med påtegning ’Til Vincentgruppernes arbejde’.

Regnskabet fra 1975 viser, at der på det tidspunkt var projekter i otte lande, og at der i alt blev udbetalt kr. 175.784 i støtte. Det svarer til ca. kr. 900.000 i nutidskroner. Meget imponerende.