• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2012

Så står sommeren atter for døren. Trods finansiel krise i store dele af Europa, har vi det stadigt rigtig godt her i landet, og indkomne bidrag til SVG har vist gode takter i første halvdel af 2012. Vore bidragsmodtagere må derimod fortsat kæmpe en daglig kamp, for at få dækket de mest basale behov. Det er derfor en stor glæde, at vore mange bidragsydere trofast støtter vore projekter. Din støtte gør en forskel!

For bedre at kunne udbrede kendskabet til SVG’s arbejde til en bredere kreds, har vi fået udarbejdet en image pjece, der kort fortæller om vore projekter. Du kan få image pjecen i din kirke eller ved henvendelse direkte til os.

I forbindelse med vores fortsatte professionalisering, er vores aktivitetsniveau øget mærkbart over de seneste par år Derfor kunne vi godt bruge flere personer til at hjælpe os med administrative opgaver: korrespondance direkte med bidragsmodtagerne rundt om i verden, deltagelse i arrangementer og udarbejdelse af artikler til vores pjece i samarbejde med bestyrelsen og redaktøren. Kan du afse tid og har lyst til spændende frivilligt arbejde, der gør en forskel, så kan du kontakte os.

Sankt Vincent Grupperne har igen i år deltaget i valfarten på Åsebakken (side 3) og i valfarten på Øm. Det har givet os rig lejlighed til at hilse på eksisterende og nye bidragsmodtagere. Tak til alle der kom forbi vores stand og fik en snak med os. Vores lokalgrupper spiller en stadigt større rolle i SVG’s arbejde. Vi har nu tre aktive grupper, (se side 3). Vi har i foråret holdt et udbytterigt møde med kontaktpersonerne for disse lokalgrupper og sognerepræsentanter. Initiativer som disse er i allerhøjeste grad værdsat, og vi håber på, at flere vil følge trop. Vi har ambitioner om at kunne hjælpe vore bidragsmodtagere med større og mere langsigtede projekter til forbedring af levevilkårene for vore målgrupper. Dette vil dog kræve et stort engagement over tid og forøget fundraising.

Vi ønsker alle vore læsere en god sommer.

Bestyrelsen

Vejret var med os den dag, da Valfart på Åsebakken, fandt sted søndag, d. 20. maj 2012. Himlen var fyldt med flotte, hvide sommerskyer og solen skinnede muntert… det var næsten sommer. Det gode vejr havde lokket mange deltagere med på valfarten, flere end der har været i mange år. Mange af dem lagde vejen forbi Sankt Vincent Gruppernes bod, hvor vi kunne byde på pjecer, kager og hyggesnak. Tak til alle der kom forbi. Til at hjælpe os i boden var repræsentanterne Bo og Arek Johansson fra vores lokalgruppe i Roskilde dukket op. Det gik rigtig godt og SVGs nye image pjece blev revet væk.