• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2012

Tirsdag d. 25. september 2012 tidligt om morgenen døde Sankt Vincent Gruppernes stifter, Uffe Loldrup, stille i sit hjem 91 år gammel.

Uffe Loldrup startede sammen med sin hustru Else og daværende sognepræst i Den Hellige Families Kirke i Birkerød, p. Giel Gommans, Sankt Vincent Grupperne i 1959, til dels som en reaktion på en debat på det tidspunkt om, hvor meget (eller lidt) af indsamlede midler der i de store organisationer gik til de trængende, og hvor meget der gik til administration og omkostninger.

Det er jo en evigt aktuel diskussion. Det stiftende tre- kløver var dog overbevist om at 100% af de indsamlede midler skulle gå til dem de var bestemt til. Skulle der så være omkostninger (og det ved vi jo der er), så måtte sådanne omkostninger dækkes fra anden side, koste hvad det vil!

Det har været og er i dag en væsentlig regel i alle de 53 år, Sankt Vincent Gruppernes har eksisteret. Vi eksisterer for at hjælpe andre, ikke for at drive forretning. Uffe Loldrup var primus motor og regnskabsfører for Sankt Vincent Grupperne i 40 år (1959-1999), og modtog herfor i august 2004 æresbevisningen ”Pro Ecclesia et Pontifice” af den Katolske Kirke.

Principperne fra dengang lever endnu. Alle bidrag går stadigvæk ubeskåret til mod- tagerne, og omkostningerne må vi søge dækket fra anden side. De indsamlede midler i 2012 tegner godt, det bedste i 6 år. Ud over de personlige bidrag fra vore støtter, så er der også kommet en del fonde og ordener på listen over støtter.

På dette fundament har vi været i stand til at indgå i mere faste kontraktlige forhold med vore modtagere, således at de i en aftalt årrække kan regne med faste kvartalsmæssige beløber fra os. Dette gør dem i stand til at lægge bedre budgetter, og få gennemført lidt større projekter til forbedring af vilkårene for de fattige.

Bestyrelsen