• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sankt Vincent Grupperne har brug for medlemmer!

For at Sankt Vincent Gruppernes gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til foreningen, har vi behov for kontingentbetalende medlemmer. Vi vil derfor opfordre alle vore trofaste gavegivere om at blive medlem.

Enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. kan optages som medlem.

I forbindelse med medlemskab skal vi have oplyst CPR/CVR nummer og e-mail.

Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt. Kontingent for 2015 bedes indbetalt efter 1. januar 2015.

Du kan tegne et melemskab:

  • ved at sende en mail til poul@vincentgrupperne.dk
  • ved at udfylde kontaktformularen på hjemmesiden
  • ved at ringe til 42323768
  • ved at indbetale kr. 50,- på vores konto og mærke indbetalingen ’kontingent’

Bestyrelsen