• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Om vor mission i Tanzania

Hostel for unge fattige piger

Af sr. Hildegard Doods CSJ

Hostel for unge fattige piger

Sankt Joseph Søstrene af Chambery er en international Kongregation. Vor karisma er en forening med Gud og vor kære næste, især til de fattige og marginaliserede. Søstrene arbejder i mange lande, og Chamberygrenen engagerer sig i 18 lande.

I 2006 begyndte søstrene at etablere et “hostel” for unge fattige piger i Tanzania. Et vigtigt vidnesbyrd om det Afrikanske folk og deres tro og deres tilhørsforhold til kirken. De oplever sig som kirkens børn og medarbejdere. Længe blev kirken koordineret af tyskere, som har støttet for- skellige projekter med store økonomiske donationer.

Det lille “hostel”, som søstre har grundlagt, har kapacitet til 60 piger mellem 13 -18 år. Der bliver arbejdet på en bedre uddannelse for hver enkelt af dem, bedre social forhold, bedre muligheder inden for sundhedssektoren, at rent vand er til rådighed som vi tager for givet. Pi- gerne kommer fra meget fattige familier, ofte fra skilsmissehjem, flere af dem har oplevet sexuelt misbrug og er blevet slået og mishandlet.

Alt er forbundet

Søstrene arbejder for bedre forhold til pigerne: bedre toiletforhold, bedre sanitære forhold, bedre køkkenforhold m.m. Søstrene håber, at de ved hjælp af økonomiske tilskud kan udbygge og forbedre levevilkårene for disse piger og fremover hjælpe og understøtte mange flere.

Alt i alt er søstrene meget optimistiske med hensyn til dette “hostel projekt”.

De fattige og sultne udgør en stor del af vor klode. Vi ved, at jorden ikke tilhører mennesket – mennesket tilhører jorden. Alt er forbundet, lige som blodet forener familien – vi er en stor familie, og vil støtte hinanden så godt vi kan.

Tanzania