• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Mindeord om Knud Kluge ved Stig Gelslev

Knud Helsted Kluge 1946–2022

Knud Helsted Kluge, Sankt Vincent Gruppernes (SVG) mangeårige bestyrelsesmedlem, døde på Herlev Amtssygehus den 16. oktober efter en svær hjerneblødning nogle dage forud. Knud blev mandag 24. oktober bisat fra Vor Frue Kirke i Herlev.

Efter sin pensionering fra Caritas i 2009 kontaktede bestyrelsen Knud, om han kunne tænke sig opgaven med at producere SVG kvartalspjece. Den blev på daværende tidspunkt fremstillet som sprit-duplikerede A4 eksemplarer, og den udfordring tog han imod med stor iver.

Med Knud som redaktør blev pjecen forvandlet til en digitalt fremstillet 4-farvet pjece i A5 format og trykkes i dag på et offset trykkeri. Pjecen har efterfølgende bevist sig at blive SVG’s absolut vigtigste kommunikationsmiddel udadtil. Knud fremstillede også de indstik, som bestyrelsen besluttede der skulle leveres som indstik til Katolsk Orientering.

Hans sin tid i Caritas som kommunikationsmedarbejder medførte også en del rejseaktiviteter i udlandet, hvilket han satte stor pris på. ”Jeg kom på en del rejser og så den virkelige verden – hvordan fattigdommen så ud, og hvordan man med ret enkle midler kunne gøre en stor forskel.”

Som bestyrelsesmedlem i SVG blev det derfor en hjertesag for Knud at påtage sig opgaven som projektansvarlig for organisationens Manipur kontrakt. Med denne opgave fik han mulighed for, efter hans besøg i Manipur som Caritas repræsentant, at holde en personlig kontakt til den lille nordøstindiske stat, hvor SVG støtter projektet med penge, med henblik på at sikre 70 fattige familiers børn kan komme i skole og modtage undervisning.

Vi kommer til at savne Knuds store engagement for de fattigste, hans hjælpsomhed og gode humør. Knud efterlader sig sin hustru, deres to børn og 4 børnebørn.

Æret være hans minde