• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2020

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Dette er et år, som vil blive i vores erindring. Pandemien og dens store konsekvenser for sundhed, økonomi og internationale rejser, har sat sit spor over hele verden. Specielt for den fattige del af befolkningen har det givet store udfordringer. Også de fleste af vore projekter har været berørt af covid-19 restriktioner, og vi har derfor givet et ekstraordinært støttebidrag til alle projekterne.

Vi har gennem året modtaget mange breve fra vore projekter, hvor de takker os for vores uvurderlige støtte til velgørende arbejde for dem der trænger mest. Den tak bringer herved videre til alle vore bidragydere.

I dette nummer kan du læse om vort skoleprojekt i Sydsudan og vores støtte til et plejehjem i Haiti.  Der er også en omtale vores generalforsamling og af gruppen på Amager, der med stor succes samler ind til flere af vore projekter.

2020 tegner til at blive et godt år. Ved udgangen af november havde vi indsamlet ca. kr. 950.000. Heri er inkluderet en arv på kr. 31.085.

Vi siger tak for de mange små som store bidrag, vi har modtaget i løbet af året. Vi håber på, at I vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en julegave. Pengene vil gå ubeskåret til projekterne.

Vi ønsker samtidig alle vore bidragydere en glædelig juletid og et velsignet nytår.

Bestyrelsen