• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2017

Kære læser,

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Det har været spændende år for Sankt Vincent Grupperne og vore støttemodtagere rundt om i verden.

Her ved årets afslutning glæder vis os over 11 nye kontrakter, som alle sammen betyder glæde og ændrede livsvilkår hos de fattige i modtagerlandene.

Senest og omtalt i dette nummer er der to projekter, som støtter børn og unges adgang til uddannelse i Manipur i Nordøstindien og i Congo. Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt der skal til for at børn og unge kan komme i skole: I Manipur ca. 650 kr. om året og i det uroprægede Congo fra 1.500 til 2.000 kr. om året. Det også en glæde for os at kunne rapportere fra vores projekt i Ba Ria i Vietnam. Her støtter vi 40 handicappede i alderen 4 til 32 år. Sr. Agnes siger herom: “Vi forsøger med vores evner og vores kærlighed at gøre det så godt som muligt, og vi har brug for endnu mere hjælp for at hjælpe dem bedre nu og i fremtiden.” Mere præcist og direkte kan det ikke siges.

Vi siger tak for de mange små som store bidrag, vi har modtaget i løbet året.

Vi mangler stadig lidt penge i kassen for at kunne udbetale projektstøtte i december, så vi håber på, at vore bidragydere vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en julegave. Pengene vil gå ubeskåret til projekterne.

Vi ønsker samtidig alle vore bidragydere en glædelig juletid og et velsignet nytår.

Bestyrelsen