• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2018

Først en stor tak for jeres støtte i 2017, som har været en uvurderlig hjælp for vore projekter. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 4 og 5.

I løbet af marts/april vil vi opkræve kontingent for 2018 enten via e-mail eller almindeligt brev, og appellerer til at alle betaler kontingentet, som er på kr. 50.

Vi bringer i dette nummer nyt om vores projekt for handicappede børn i Hue city, Vietnam og fra vores projekt for uddannelse af landsbykvinder som ernæringsvejledere i Uganda.

På bagsiden bringes vigtig information om vor kommende årsmøde, hvor der bl.a. skal vælges bestyrelsesmedlemmer.
Der er også information om den nye persondatalovgivning, muligheden for at blive erhvervssponsor.

Vore budgetterede udgifter for 2018 er ca. 900.000 Kr. For de penge kan vi gøre en stor forskel for 17 projekter i Asien, Afrika, Sydamerika, Mellemamerika og Europa. Se mere om projekterne på vores hjemmeside.

Pave Frans skriver i sit Fastebudskab 2018 ”At give almisser befrier os fra grådighed og hjælper os til at se vor næste som en bror og en søster. Det, jeg ejer, er aldrig udelukkende mit. Hvor ville jeg ønske, at det at give almisser blev en sand livsstil for os alle!”

Med de ord håber vi på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen