• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Heldagsmøde i Sankt Vincent Grupperne – januar 2017

Lørdag den 28. januar holdt Sankt Vincent Gruppernes (SVG) bestyrelse et heldagsmøde, hvor der bl.a. blev drøftet fokuspunkter og handlingsplaner for 2017-2018. Desuden var organisationens økonomi, PR og fundraising oppe at vende.

10 projekter skal fornys i 2017. Der er stemning for at forlænge aftaleperioden fra 2 år til 3 år for nye kontrakter. Ligeledes enighed om, at der fortsat skal være en mulighed for at støtte éngangs-projekter.

Vi skal sikre en stor forankring af faste kontingentbetalende medlemmer.

Blandt fokuspunkterne og handlingsplanen for 2017-18 er en fortsat hvervekampagne i hele landet.. Medlemmer fra bestyrelsen vil bl.a. i 2017 tilstræbe at besøge nye menigheder og præsentere Sankt Vincent Gruppernes humanitære arbejde.

Bestyrelsen fortsætter ligeledes PBS- kampagnen, som gør planlægningen lettere for bestyrelsen, fordi vi så véd, hvad der månedsvis kommer ind i støtte. I sidste ende er det til fordel vore bidragsmodtagere. 

Bestyrelsen har til hensigt at søge flere fonde om støtte til projekterne. En del bidragydere vil blive kontaktet per brev med henblik på fortsat støtte samt medlemsskab.

Budgettet for 2017 viser, at der skal en del indtægter til, før der vil blive balance. Udgifterne, som hovedsageligt er markedsføring (pjece m.v.), kan der ikke gøres meget ved.

Bestyrelsen udarbejdede ligeledes en medieplan for pjecen, emnelister for artikler til Katolsk Orientering samt for Facebook. Ligeledes vil der blive arbejdet på yderligere opdatering af vor hjemmeside.