Nyt fra bestyrelsen

Regnskab for 2020

2020 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi kunne udbetale kr. 990.177 til vore projekter.  Vi fik indsamlet 1.257.326 kroner heraf 74.974 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

I […]

By |marts 29th, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder forår 2021

2020 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne, hvor vi udbetalte næsten 1 million kroner til vore projekter.  2020 blev også glædelig med en tilgang af 35 nye tilmeldte medlemmer. Ved årets udgang var der så mange penge i kassen, at vi kunne udbetale en ekstra julegave til projekterne. En stor tak til […]

By |marts 29th, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Generalforsamling i Sankt Vincent Grupperne

Med nogle måneders forsinkelse på grund af covid-19 fik vi afholdt vores generalforsamling lørdag den 19. september.

Generalforsamlingen blev indledt med en kort orientering om foreningens nye projekt i Venezuela.

Organisationen til hjælp til børn med kræft fra Carabobo (forkortet FUNDANICA) er en velgørende organisation, der blev oprettet i byen Valencia i Venezuela i 1995. FUNDANICAs primære […]

By |december 9th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder vinter 2020

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Dette er et år, som vil blive i vores erindring. Pandemien og dens store konsekvenser for sundhed, økonomi og internationale rejser, har sat sit spor over hele verden. Specielt for den fattige del af befolkningen har det givet store udfordringer. Også de fleste af vore projekter har […]

By |december 9th, 2020|Ikke kategoriseret, Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Årsmøde i Herlev 19. september

Sankt Vincent Gruppernes årsmøde i maj blev aflyst på grund af corona-epidemien. Det afholdes i stedet lørdag den 19. september kl. 14.00 i menighedssalen ved kirken i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
[…]

By |september 9th, 2020|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments