Nyt fra bestyrelsen

Betænk vores arbejde ved testamentering af arv

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har et samarbejde med Dokument 24, som gør det muligt at oprette testamenter gratis, når SVG er betænkt i testamentet. Når du opretter testamentet, kan du selv bestemme fordelingen af din arv. Du vælger dermed, hvor meget du tiltænker dine arvinger, og hvor meget du ønsker at tiltænke os. Du vælger også selv, […]

By |april 2nd, 2022|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Regnskab for 2021

2021 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 1.000.797 til vores projekter.  Vi fik indsamlet 1.144.299 kroner heraf 92.605 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvor tilskud alene går til vores driftsomkostninger). Det […]

By |april 2nd, 2022|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 kl. 14

Lørdag den 7. maj kl. 14.00 afholder Sankt Vincent Grupperne generalforsamling i menighedssalen ved kirken i Herlev.

På mødet er der følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering om planlagte aktiviteter
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter […]

By |april 2nd, 2022|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Leder vinter 2021

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Selv om vi her i Danmark er kommet godt gennem covid-19 pandemien, har den stadig store konsekvenser for mange af vore projekter. Det kan man bl.a. læse om i artiklen fra Sydafrika.

I efteråret har vi modtaget ansøgninger fra to nye projekter i henholdsvis Vietnam og Guatemala. Vi […]

By |december 1st, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments

Rapporter om Covid-19 støtte

Sankt Vincent grupperne modtog i oktober en donation på 80.000 kr. fra Georg og Frida Hviids Fond til projekter omhandlende covid-19. I alt 15 projekter fik hver ca. 5.000 US Dollars til at bruge hertil. Sankt Vincent Grupperne udbetalte derfor i oktober 2020 denne ekstraordinære støtte på ca. 5000 kr. til vore projekter, som hjælp […]

By |juni 21st, 2021|Nyt fra bestyrelsen|0 Comments