• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab 2022

Regnskab 2022 2022 blev et rigtig godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 1.176.003 til vores projekter.  Vi fik indsamlet 1.130.862 kroner heraf 56.179 kr. til markedsføring og administration. Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder og ordenshuse. Det glæder os, at bidrag fra enkeltpersoner er støt stigende. Tusind […]

Regnskab 2010

536.163 kr. til bidragsmodtagere I denne pjece bringes det ureviderede resultat for regnskabsåret 2010. Heraf fremgår det, der i alt blev indsamlet 354.774 kr. (inkl. bidrag øremærket til administration). Herudover er der et afkast af arv på 188.000 kr., således at den samlede indtægt udgør 533.774 kr. Vi har i alt udbetalt 536.163 kr. til vore bidragsmodtagere. Resultatopgørelsen med bilag […]