• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Bestyrelsen holdt heldagsmøde

Lørdag den 9. februar samledes Sankt Vincent Gruppernes bestyrelse til et heldagsmøde. Dagen hovedemne var en såkaldt SWOTanalyse: Styrke-Svagheder- Muligheder- Trusler. Christian Guldager stod for processen.

Blandt de vigtigste punkter: flere ressourcer til bestyrelsen, flere lokalgrupper, der udpeger et medlem til bestyrelsen, markedsføring til bl.a. vietnamesiske grupper, flere firmasponsorater m.v.

Det blev bl.a. besluttet, at bestyrelsen skal styrkes, at revidere strategien og handlingsplanen, kontakt til Skt. Joseph Søstrene med henblik på at få en søster i bestyrelsen; desuden udarbejdelse af vietnamesisk pjece og oprettelse af en Facebook profil.

Blandt de mange øvrige emner var årsberetning 2013 samt status på handlingsplaner, projekter, økonomi og budget 2014.