• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Åsmøde i Herlev den 22. maj 2017

Mandag den 22. maj kl. 19.00 afholder Sankt Vincent Grupperne årsmøde i menighedssalen ved Vor Frue Kirke i Herlev, Herlevgårdsvej 14.

På mødet er der følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen

c. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

d. Fastsættelse af kontingent for 2018

e. Indkomne forslag

f. Orientering om planlagte aktiviteter

g. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år

h. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. I dette kan deltage en repræsentant for hver af Sankt Vincent Gruppernes lokalgrupper, et medlem af pastoralrådet, menigheds-repræsentanter og medlemmer af bestyrelsen, som alle er stemmeberettigede.

Fomand Poul Skallerup samt  to bestyrelsesmedlemmer er på valg for de næste to år. Der skal ligeledes vælges suppleanter.

Kontingentet for 2017, der blev godkendt sidste år, er på kr. 50

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 15. april.