• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Haiti I: Ældrepleje i Haiti

‘Institut for les Compagnes de Jesus’ er en orden, der blev grundlagt i 1971 af redemptorist præsten fader Joseph CLAESSENS, fra Belgien. Selv om prædiken og evangelisering er deres primære apostolat, hjælper ordenen i Haiti med områder inden for sundhedspleje, pleje og uddannelse. De arbejder indenfor hospice, sogne, plejehjem for ældre og skoler. De havde faktisk seks grundskoler i Haiti-bjergene. […]

Sydafrika: Hjælp til uddannelse af handicappede i Sydafrika

Ikhwezi Lokusa Rehabilitation & Sheltered Employment Society (omdøbt som ovenfor i oktober 2004) blev grundlagt den 23. september 1972 af Missionary Sisters of the Precious Blood og en gruppe berørte mennesker. Handicappede, der havde afsluttet deres uddannelse på Ikhwezi Lokusa School, havde brug for yderligere assistance og uddannelse for at kunne opfylde samfundets og udviklingsbehovet til deres fulde kapacitet. Non-Ex […]

Kort nyt om projekterne

Vi afventer for øjeblikket at indgå nye kontrakter med vore projekter i Sydsudan og Brasilien. Der bliver derfor ikke udbetalt støtte til disse projekter før kontrakterne er indgået. Vi har i længere tid haft problemer med kontakten til vores projekt i Kisantu, Congo (Congo I). Der bliver ikke udbetalt støtte til projektet før kontakten er genetableret.

Testamente til fordel for Sankt Vincent Grupperne

Du kan betænke Sankt Vincent Grupperne (SVG) i dit testamente ved at indsætte organisationen som arving. SVG er fritaget for at betale arveafgift af testamenterede beløb, og derfor går en testamentarisk gave til SVG ubeskåret til at støtte vore projekter. Når du skriver testamente, kan du vælge, at lade hele eller en del af din arv gå til SVG’s arbejde. […]