• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vietnam I: Håbets hus

Katolske søstre i Vietnam driver hjem for forældreløse og handicappede børn

Sankt Vincent Grupperne har i foråret fornyet projektkontrakten med ”Søstrene af det hellige Kors” i Hue city i Vietnam. Deres center Mai Am Vong – Håbets hus” har til hovedopgaver at behandle, pleje, brødføde og give husly til forældreløse og handicappede børn. Støtten fra Danmark er på 30.000 kr. årligt i to år. Forældreløse børn hjælpes
i deres dagligdag og med deres skolegang. Børnene rehabiliteres, trænes og uddannes, så de senere i livet kan blive integreret med det omgivne samfund. Det er vigtigt for søstrene, at de handicappede bliver i stand til at overvinde deres vanskeligheder, som deres respektive handicap afstedkommer.

Budgettet for at drive hjemmet er på 164.000 kr. årligt. Søstrene får også støtte fra andre
hjælpeorganisationer. De årlige omkostninger for at drive børnehjemmet udgør ca. kr. 186.000 og fordeler sig med:

– ca. kr. 100.000 til bespisning af 51 børn,
– undersøgelser og indkøb af medicin ca. kr. 8.000,
– løn til de ansatte ca. kr. 22.000 og
– reparationer m.v. til ca. kr. 34.000.

Sankt Vincent Grupperne har valgt i en 2-årig periode at støtte børnehjemmet med USD 14.500, hvilket svarer til ca. kr. 40.000 pr. år og pengene gives primært som støtte til bespisningen af børnene. Centret er grundlagt i 2000 af Søstrene af det hellige Kors, og det er blevet støttet af Sankt Vincent Grupperne siden 2001.

Vietnam I