• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Vi har mistet en dygtig medarbejder og ven i Henrik Loldrup

Henrik Loldrup sov stille ind den 21. april på Sct. Lukas hospice efter et længere sygeforløb, og blev begravet den 28. april på Hørsholm Kirkegård.

Henrik overtog rollen som regnskabsfører i Sankt Vincent Grupperne (SVG) efter sin far, og bestred denne rolle i mange år. Jeg kom selv i bestyrelsen i 2003, og i årene deromkring udfyldte Henrik rollen som både formand og kasserer. Han har brugt meget af sin fritid på at arbejde for SVG.

Henrik havde stort kendskab til SVG’s projekter og kontaktpersoner, og har ydet en stor indsats i forbindelse med den udvikling SVG har gennemgået de seneste år.

Vi har mistet en god ven og dygtig medarbejder, og vores tanker går til Melissa og Karoline. Æret være hans minde.

Poul Skallerup, Formand

IMG_1415_henrik_red