• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sydafrika: Ny aftale med søstrene i Sydafrika

Sankt Vincent Grupperne har i nogle år støttet et rehabiliterings center i Sydafrika drevet af Søstrene af det dyrebare blod. Centrets vision er at hjælpe personer der er fysisk eller mentalt handicappet. Der er pt. 64 handicappede tilknyttet centeret.

Centret har fire værksteder, hvor de handicappede kan få undervisning med henblik på at få et job og klare sig selv. Der er værksteder inden for syning, keramik, kunst og kunsthåndværk og læder.

De producerede varer bliver bedømt af en foredragsholder fra Walter Sesulu University og de handicappede får et certifikat, som gør det muligt at søge et job eller etablere sig som selvstændig.

Vi har i april indgået en 2-årig aftale om at yde en støtte på 30.000 kr. om året de næste to år. Støtten skal anvendes til indkøb af maskiner, værktøj og materialer og til reparation af udstyr som f.eks. symaskiner. Ved støtte mærk indbetalingen “Sydafrika”.

sydafrika