• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Sankt Vincent Gruppernes Generalforsamling

Mere end 1 mio kr. i projektstøtte

Den 7. maj afholdt Sankt Vincent Grupperne (SVG) sin årlige generalforsamling i menighedssalen i Vor Fru Kirke, Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.

I beretningen blev der bl.a. informeret om, at SVG i 2021 besluttede at støtte tre nye projekter.

  1. Det ene projekt drejer sig om hjælp til uddannelse af piger fra fattige og udsatte indianske familier i Guatemala, hvor Jakob Egeris er SVG-repræsentant.
  2. Det andet projekt vedrører støtte til et bofællesskab for personer med handicap i Zimbabwe, hvor Inge Switon er SVG-repræsentant.
  3. Det tredje projekt vedrører støtte til opførelse af et børnehjem i Vietnam, der tager sig af forældreløse børn, hvor Peter Ha er SVG-repræsentant.

Formanden oplyste, at SVG’s samlede indtægter i 2021 blev 1.144.299 kr. heraf 92.605 kr. til markedsføring og administration. Der blev udbetalt i alt kr. 1.000.797 til projekterne.

Regnskab for 2021 og budget for 2022 samt et kontingent på 50 kr. i 2023 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, der gør det muligt at have mellem 2-7 suppleanter, blev godkendt. Formålet med ændringen er kunne tiltrække flere, der kan deltage i bestyrelsesarbejdet.

I forbindelse med planlagte aktiviteter fortalte formanden, at der arbejdes på at forbedre den interne og eksterne kommunikation: bl.a. ved on-line møder med de projektansvarlige og bedre tilbagemelding til de fonde, der støtter os. Vi ønsker også at etablere flere lokalgrupper (bidragsydere, der kontinuerligt støtter specifikke projekter).

Ved valg til bestyrelsen blev Stig Gelslev blev genvalgt som kasserer, Hans Pedersen og Caroline Loldrup blev valgt som nye medlemmer til bestyrelsen.

Mette Gade blev genvalgt som suppleant, og Melissa Loldrup og Bo Johansson blev valgt som nye suppleanter.

Du kan støtte vores arbejde ved at indbetale et beløb på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller MobilePay 19379.