• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskabet for 2018

2017 blev et fint år for Sankt Vincent Grupperne.

Vi kunne udbetale ca. 1 mio. kr. til vore projekter, heraf kr. godt 169.000 til engangsprojekter.
Vi fik indsamlet godt 1.054.000 kroner heraf 80.000 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes bl.a. bidrag fra flere menigheder og ordenshuse. Tusind tak for jeres bidrag! Men også flere store donationer fra fonde og tilskud fra Kulturstyrelsen til driftsomkostninger.

Herunder bringer vi nøgletallene for indtægter og udgifter de sidste fem år. Regnskabet er afleveret til revision hos vores revisor.