• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Regnskab 2019

2019 blev et godt år for Sankt Vincent Grupperne. Vi kunne udbetale kr. 829.898 til vore projekter.  Vi fik indsamlet 841.127 kroner heraf 70.810 kr. til markedsføring og administration.

Det flotte resultat skyldes først og fremmest jeres bidrag, men også bidrag fra fonde, menigheder, ordenshuse og Kulturstyrelsen (hvis tilskud alene går til vore driftsomkostninger).

Tusind tak for jeres bidrag!

Herunder bringer vi nøgletallene for indtægter og udgifter de sidste syv år.

Regnskabet er afleveret til revisoren.