• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Nyt fra bestyrelsen

Året 2013 blev et godt år for SVG, faktisk det bedste i de 55 år grupperne har eksisteret. I 1975 og i 1989 havde SVG også rigtigt gode år, men ikke noget der ligner 2013. Tak til alle vores trofaste støtter, uden hvis støtte det ikke havde kunnet have ladet sig gøre. Det endnu u-reviderede regnskab for året 2013 er gengivet i denne pjece.

Der var flere højdepunkter i det forgangne år. Blandt stjernerne er Søster Catherine’s nybygningsprojekt i Vietnam (Vietnam II). De eksisterende bygninger var blevet for små til de mange børn, og man spurgte os om vi kunne støtte et eventuelt nybygningsprojekt. Det mente bestyrelsen vist nok var en lidt for stor opgave at gabe over. Men alligevel. Efter nogle rundringninger havde vi fået positive tilkendegivelser, og inderst inde syntes vi alle, at Sr. Catherine skulle have det hus, koste hvad det ville. Så vi skrev kontrakt med Sr. Catherine, og huset blev påbegyndt, og er nu færdigt. Og at det lykkedes at finde de midler der skulle til kan vi takke vore trofaste sponsorer og gavmilde donorer for. Året 2014 er også kommet særdeles godt fra start.

Sankt Vincent Grupperne har i mange år støttet Pater Peters projekter i Andes Bjergene. Som det fremgår af en pressemeddelelse bragt i denne pjece, er Sankt Vincent Grupperne og Caritas blevet enige om det formålstjenlige i, at støtten til videreførelsen af Pater Peter Tantholdt Hansens projekter i de peruvianske Andesbjerge alene videreføres af Sankt Vincent Grupperne. Dette medfører, at de hensatte midler hos Caritas nu kan kanaliseres videre til det som de var tiltænkt, nemlig videreførelsen af Pater Peters projekter. Sankt Vincent Grupperne vil drøfte det videre forløb på det næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af april.

Bemærk at vi nu også er til stede på Facebook, hvor vi vil publicere korte nyheder. Følg os på www.facebook.com/SanktVincentGrupperne

Bestyrelsen