• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder vinter 2021

Vi nærmer os atter juletiden og årets afslutning. Selv om vi her i Danmark er kommet godt gennem covid-19 pandemien, har den stadig store konsekvenser for mange af vore projekter. Det kan man bl.a. læse om i artiklen fra Sydafrika.

I efteråret har vi modtaget ansøgninger fra to nye projekter i henholdsvis Vietnam og Guatemala. Vi har allerede besluttet at støtte opførelse af et nyt børnehjem i Vietnam. Det andet projekt vedrører støtte til om et uddannelses- og vejledningsprojekt for piger og kvinder i slumkvarteret ”El Limón” i Guatemala City. Skt. Mariæ kirke (Frb.) har allerede i to år støttet Projektet. Mere om dette i næste nummer.

I dette nummer kan du læse om vores støtte til opførelse af et børnehjem i Vietnam. Artiklen vil også blive trykt i KO nr. 16, hvor vi samtidig har et indstik om projektet. Vi bringer også uddrag af en årsrapport fra rehabiliterings- og udviklingscenteret i Sydafrika, og nyt fra vores projekt for handicappede børn i Vietnam.

2021 tegner til at blive et godt år. Ved udgangen af oktober havde vi indsamlet ca. kr. 695.000, og der er også pæne indbetalinger i november måned. Vi har også modtaget en del bidrag i anledning af biskoppens 70-års fødselsdag. En stor tak til biskoppen, fordi han har betænkt Sankt Vincent Gruppernes arbejde som en gavemulighed.

Vi siger tak for de mange små som store bidrag, vi har modtaget i løbet af året. Vi håber på, at I vil betænke Sankt Vincent Grupperne med en julegave. Pengene vil gå ubeskåret til projekterne.

Vi ønsker samtidig alle vore bidragydere en glædelig juletid og et velsignet nytår.

Bestyrelsen