• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2020

Først en status på økonomien.  Indsamlingen i de først fem måneder er gået rigtig godt, og vi har pr. 31. maj indsamlet kr. 431.643. Det er et meget fint resultat.

Vi vil også sende en forsinket lykønskning til biskoppen i anledning 25-års bispejubilæet. Biskoppen har tilkendegivet, at man i stedet for en gave kunne betænke bl.a. Sankt Vincent Gruppernes arbejde. Det har medført en del bidrag fra pastorater, ordenshuse og privatpersoner. Tusind tak for det!

På grund af corona krisen blev årsmødet udsat. Den nye dato er lørdag den 19. september. Alle er velkomne og medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Corona krisen rammer nu også hårdt i de lande, hvor vi har projekter. På opfordring af madspildsgruppen på Amager, har vi indgået en speciel aftale med CHILD projektet i Kenya, om støtte til de familier der er hårdt ramt af arbejdsløshed pga. corona krisen.  Vi overvejer, om vi også skal give en ekstra håndsrækning til nogle af de andre projekter, som har store udfordringer.

I dette nummer kan du læse uddrag af en årsrapport fra vores skoleprojekt i Uganda, nyheder fra Vietnam vedrørende situationen efter COVID-19, og kort nyt fra vores skolebespisningsprojekt i Peru.

Vi håber, I alle må komme godt gennem corona krisen, og at I fortsat vil støtte vore projekter.

I ønskes alle en god sommer.

Bestyrelsen