• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder sommer 2014

Sankt Vincent Grupperne kan med stolthed præsentere pjece nummer 200 – et antal, der er udgivet over godt 55 år. Pjecen startede som et beskedent spritduplikeret nyhedsbrev i et lille oplag. Siden 1998 er pjecen udkommet i en trykt version og fra 2009 endog i farver. Vi har nu et oplag på 1000, der sendes til vore bidragsydere og til alle katolske sogne.

Udover pjecen kan man finde information om Sankt Vincent Grupperne på vores hjemmeside www.vincentgrupperne.dk  og vores facebook profil www.facebook.com/SanktVincentGrupperne.

For at styrke Sankt Vincent Gruppernes arbejde er bestyrelsen blevet udvidet med to personer. Vi ønsker velkommen til Sr. Hildegard Doods (Sankt Joseph søster) og Bo Johansson (fra lokalgruppen i Roskilde). Vi ser frem til et godt arbejde.

Den 4. maj gav Stig og Poul en kort præsentation af Sankt Vincent Gruppernes arbejde under kirkekaffen i Sankt Vilhelms Kirke, Hillerød. Det gav anledning til en del opklarende spørgsmål og kommentarer. Bestyrelsen kommer gerne rundt til andre kirker og informerer om Sankt Vincent Grupperne.

Bestyrelsen har en dialog med p. Antonio Sánchez-Guardamino (Peter Tantholdts efterfølger) med henblik på at få defineret nye projekter i relation til skolebespisningen i Marcapata, Peru. Vi stræber efter at have nye projekter klar sidst på sommeren. Projekterne skal finansieres af de overførte Caritas midler.

Vi er fortsat taknemmelige for de økonomiske bidrag som sendes til Sankt Vincent Grupperne igennem året. En del af disse bidrag gives dog uden information om bidragyderens CPR nummer. Bestyrelsen opfordrer derfor alle bidragydere om at sikre
Sankt Vincent Grupperne får information herom, da alle beløb uanset størrelse vil blive indberettet til SKAT, hvis bestyrelsen har denne information.

Sidst i maj fik bestyrelsesmedlemmer og sognerepræsentanter lejlighed til at mødes med mange af vore bidragsydere og kommende bidragydere på Åsebakkevalfarten. Det er et
vigtigt led i den så vigtige kontakt med vort bagland at kunne mødes med dem.

Vi ønsker alle vore læsere en god sommer.