• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder forår 2020

Først en stor tak for jeres støtte i 2019, som har haft stor betydning for vore projekter. Det blev et rigtig godt år. Se nøgletal og kommentarer til regnskabet på side 7.

Vi får mange taknemmelige e-mails fra projekterne. Fr. Wismick, der er ansvarlig for vores projekt på Haiti, skriver: ”Jeg kan ikke takke dig og Sankt Vincent Grupperne nok for jeres vedvarende generøsitet. På grund af jeres fortsatte støtte er centret i stand til at gennemføre dette bæredygtige projekt for de fattigste, traumatiserede og sårbare børn på Haiti.” Det viser, at vores hjælp virkelig gør en forskel.

I dette nummer kan du læse nyt fra vores ernæringsprojekt i Uganda. Der er også information om testamentering af arv, og kort nyt om projekterne i Brasilien og Congo. Du kan også se indkaldelsen til vores årsmøde den 23. maj. Vi håber, mange af jer vil deltage i årsmødet.

Bestyrelsens årlige heldagsmøde blev afholdt den 25. januar, hvor vi arbejdede med nye tiltag for at sikre den fortsatte støtte til vore projekter. Vi har stadig udfordringer med kravet om mindst 300 kontingentbetalende medlemmer og mere end 200 bidragydere, der bidrager med mere end 200 kr. om året. Derfor vil vi også i år arbejde for at få flere bidragydere.

I Pave Frans’ fastebudskab skriver han bl.a.

”Også i dag er det vigtigt at opfordre alle mænd og kvinder med god vilje til at dele nogle af deres goder med de mest trængende. Sådanne almisser udtrykker en personlig deltagelse i opbygningen af en mere retfærdig verden. Almissegiven gør os mere menneskelige, mens hamstring truer med at indespærre os i vores egen egoisme.”

Med de ord håber vi på jeres fortsatte støtte til vore projekter.

Bestyrelsen