• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Leder efterår 2013

Vi hører dagligt om de forfærdelige forhold for flygtningene i Syrien. Millioner er blevet interne flygtninge i deres eget land, og hunderedetusindsvis er fordrevet til nabolandene Tyrkiet, Jordan og Libanon, hvor de lever under kummerlige forhold. Som bekendt er SVG ikke i stand til at yde nødhjælp; det har vi simpelt hen ikke ressourcer til. Men det er der andre der har. Caritas Danmark har siden 2012 støttet syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Syrien. SVGs bestyrelse har derfor ekstraordinært besluttet at yde et bidrag til støtte for Caritas’ arbejde i netop disse lande.

Som vi omtalte i sidste nummer af pjecen, har vi indtil nu haft et rigtig godt år. Dette indebærer, at vi får flere penge ind, end vi har budgetteret med. Som bekendt har vi over de seneste år ændret vores samarbejdsform over for vore bidragsmodtagere, ved blandt andet at indgå 2-årige kontrakter på faste beløbsoverførsler. De budgetterede beløbsoverførsler er derfor selvsagt mindre, end det vi får ind. Og det går jo ikke… SVG’s bestyrelse har derfor rundspurgt hos bidragsmodtagerne, om der er ekstraordinære engangsprojekter at tilgodese i årets sidste tre måneder, og vi har bedt om projektforslag. Når disse forslag er modtaget, vil vi udvælge de bedste og på den måde være med til at afhjælpe konkrete problemer.

Tidligere i år var vi så heldige, at LEGO Charity Foundation donerede et større mængde LEGO klodser til Peter Tantholdt Hansens skoleprojekt i Peru. SVG bidrog med forsendelsen. Som man kan læse i denne pjece, har LEGO Charity Foundation endnu engang doneret kasser med LEGO klodser, denne gang til vores dagcenter projekt i Zsambek i Ungarn. Også denne gang arrangerede og betalte SVG forsendelsen; klodserne var jo LEGOs donation. De fotos vi har modtaget retur taler deres eget sprog: små og mellemstore børn som med betagelse og glæden lysende ud af øjnene for (måske) første gang stifter bekendtskab med LEGO klodsernes uendelige muligheder. Og SVG har jo andre projekter rundt om i Verden, hvor det handler om at sikre børns opvækst; Indien, Vietnam, Brasilien, CESSA Haiti, for bare at nævne nogle af dem.

Tusind tak til alle vore bidragydere, som gør vores arbejde muligt.

Bestyrelsen