• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Korte nyheder fra bestyrelsen

Vi har behov for din e-mail

SVG kontrakterne med projekterne i Syd har bl.a. som vilkår, at bestyrelsen skal modtage en årlig rapport.

Det betyder, at hvad der måtte ske i den mellemliggende periode, det kan bestyrelsen ikke formidle til interesserede medlemmer via kvartalspjecen. Bestyrelsen ønsker derfor at styrke kontakten med projekterne og dermed også at kunne formidle hyppigere information til medlemmerne.

I den forbindelse har vi behov for medlemmernes e-mails, da det er begrænset, hvad der kan medtages af information i kvartalspjecerne. Bestyrelsen vil derfor tilbyde at formidle hyppigere information via e-mails til de medlemmer der måtte ønske dette.

Send din e-mail til stig@vincentgrupperne.dk med oplysning om, hvilke projekter der har din særlige interesse.

Bidrag til Sankt Vincent Grupperne

Hvis du ønsker, at dit bidrag til Sankt Vincent Grupperne skal ”øremærkes” et bestemt projekt, så er det vigtigt, at du skriver til hvilket projekt, f.eks. Haiti-2 eller Peru. I modsat fald vil dit bidrag blive bogført som ”uspecificeret” og blive lagt i en pulje fordelt ligeligt mellem alle projekterne