• svg@sanktvincentgrupperne.onmicrosoft.com

Kommentarer til regnskabet for 2014

2014 blev et usædvanligt godt år. Vi fik indsamlet over én million kroner.

Det flotte resultat skyldes bl.a. flere store ekstraordinære bidrag. Således fik vi overført kr. 379.129,47 fra Caritas øremærket til projekter i Peru. Vi modtog en arv på kr. 200.000 og endelig fik vi et tilskud på kr. 66.867,79 fra Kulturstyrelsen til dækning af driftsudgifter i 2014.

Vi udbetalte i alt kr. 775.504,09 til vore projekter, hvor de virkelig har gjort gavn. Det store udbetalte beløb til Ungarn og Peru (Caritas) skyldes ekstra donationer til netop disse projekter.

En stor tak til alle bidragsydere for det flotte resultat.